مجید سروش

وبسایت شخصی

Category: دسته‌بندی نشده

خرید کالای کاربر، یک کار ِ خداپسندانه

خرید کالای کاربر، یک کار ِ خداپسندانه اگر نگاهی به روند تولید کالاها بکنیم، میتوانیم آنها را به کالاهای کاربر…

حمایت از صادرات

باز شدن درهای اقتصاد جهانی به سوی ایران، دو شیوه ی حمایتی را پیش روی سیاست گذاران اقتصادی قرار داده…

دستمزدهای به اصطلاح عوام نجومی

این یک سوال جدی است. حقوق تا چند تومان روا و از چند تومان به بالا نارواست؟ آیا آنچه حقوق…

دانش، نیاز شرکت های دانش بنیان

این که اولین نیاز برای تولید هر کالا یا خدمت ِ دانش بنیان، فناوریِ بروز است، مورد توافق همگان بوده…

مقاومت در برابر اصلاح

نگاهی به تجربه ی اصلاح های ساختاری و ایجاد تغییر در روند جاری اقتصاد همواره نشان دهنده ی مخالفت اکثریت…

© 2020 مجید سروش. Theme by Ahmadreza Soroush.