مجید سروش

وبسایت شخصی

Category: کارآفرینی

مولفه های بخش خصوصی واقعی

برنامه “مناظره اقتصادی” با موضوع بخش خصوصی واقعی کیست؟ و با حضور مجید سروش دبیر کمیسیون کارآفرینی اتاق بازرگانی ایران…

نگاه خرد به انگاره های کلان اقتصادی

مجید سروش نگاه خرد به انگاره­های کلان اقتصادی اقتصاددانان مرز باریک و گهگاه در هم تنیده­ای برای حیطه­ی اقتصاد خرد…

© 2020 مجید سروش. Theme by Ahmadreza Soroush.