مجید سروش

وبسایت شخصی

Tag: حقوق شهروندی

تعرفه واردات خودرو و تخلفات رانندگی

پس از مدتی وقفه در ثبت سفارش خودرو و افزایش قیمتها در این بازار، اخیرا نرخهای تعرفه و شرایط جدید…

© 2020 مجید سروش. Theme by Ahmadreza Soroush.