مجید سروش

وبسایت شخصی

Tag: Majid Soroush

  به گزارش اخبار خودرو ، مجید سروش دبیر کمیسیون معادن و صنایع معدنی در اتاق بازرگانی ایران با نقد افزایش بدون‌مطالعه…

© 2019 مجید سروش. Theme by Ahmadreza Soroush.